Tekstvak:  Preventie Leonardus Staat voor:

Buurtbewoners die gezamenlijk werken aan een veilige en leefbare, sociale wijk.

Onze aanpak:

Wij organiseren buurtbijeenkomsten met thema’s over: veiligheid, samenleving en leefbaarheid in onze wijk.

Op deze buurtbijeenkomsten worden knelpunten in de wijk met elkaar besproken, en met de uitkomsten gaan wij aan de slag.

Met contactpersonen en bijeenkomsten maar ook via social-media, willen wij samen met alle buurtbewoners een veilige, leefbare en sociale buurt bouwen.

Tekstvak:  Met wie:

Met vrijwilligers uit de wijk die een bestuur vormen.

Met betrokken wijkbewoners die mee willen denken en praten.

Maar ook alle anderen bewoners die een bijdrage of melding hebben.

Tekstvak:  Ook met de al in de wijk Active groepen gaan wij samenwerken .

Van wie krijgen wij ondersteuning:

De wijkagent, stadswacht en de LEV-groep maar ook

volksbelang en BC Leonardus ondersteunen ons project.

Onze buurtpreventie is voor en door buurtbewoners opgezet.

Wij hopen, dat wij u als bewoner enthousiast hebben gemaakt voor:

BUURTPREVENTIE LEONARDUS

3 maal per jaar houden wij een bijeenkomst/Thema avond in buurthuis,

‘t Huukske , Jan Stevensstraat

 

 

 

 

Aanvullende gegevens