Buurtpreventie

Beste buurtbewoner(s),

Ten eerste willen wij U hartelijk bedanken voor Uw aanwezigheid op de afgelopen eerste bijeenkomst van het Buurtpreventieproject Leonardus.

Informeren
Wij willen U zoveel mogelijk en tijdig gaan informeren, mocht hiervoor aanleiding zijn. Onze voorkeur is om dit via email te doen en tijdens een aantal bijeenkomsten per jaar.

Melden, hoe en waar?
Als Buurtpreventieproject Leonardus heeft U natuurlijk de mogelijkheid om allerlei zaken te melden bij diverse instanties. Buurtpreventieprojecten worden ondersteund door de gemeente Helmond,  Opbouwwerk LEV-groep, woningbouwverenigingen en de politie Helmond. Het beste is natuurlijk om zo vlug mogelijk zaken te melden en om niet te wachten tot het volgende buurtpreventie-overleg.

De gemeente Helmond
Telefoonnummer 140492 / gemeente@helmond.nl
Bij de gemeente kunt U alle zaken melden welke betrekking hebben op de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: defecte openbare verlichting, kapot straatwerk enz.

Stadswacht Helmond
Telefoonnummer 0492-845970 / stadswacht@helmond.nl
Bij de Stadswacht Helmond kunt U zaken melden welke betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk. Bijvoorbeeld parkeeroverlast, hondenoverlast, afval op straat enz.

Politie Helmond (BIJ SPOED 112)
Algemeen landelijke nummer 0900-8844 /
Alle meldingen welke betrekking hebben op Uw en/of andermans veiligheid en/of openbare orde meldt U bij de politie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inbraken, diefstallen, conflicten, geluidsoverlast en verdachte situaties. Noteer indien mogelijk kentekens!

Het Opbouwwerk LEV
Algemeen nummer 0492-598989 
Bij opbouwwerkster Agnes de Veth kunt U terecht met vragen over de leefbaarheid en ondersteuning van activiteiten in de buurt georganiseerd door en voor bewoners.
Agnes werkt in wijkhuis de Fonkel telefoonnummer: 0492-597444

Woningbouwvereniging Volksbelang
Telefoonnummer 0492-538815 / info@volksbelanghelmond.nl
Bijzonderheden met betrekking tot Uw woning neemt U contact op met de woningbouwvereniging. Ook indien U overlast ervaart van andere bewoners kunt U dit melden bij de woningbouwvereniging.

Contact Buurpreventieproject Leonardus

Voor het Buurtpreventieproject is het mailadres BuurtpreventieLeonardus@brabant-zo.politie.nl aangemaakt. Verzoek om dit mailadres te gebruiken om bijvoorbeeld onderwerpen aan te dragen welke U wilt bespreken op een overleg of voor het aanmelden van nieuwe leden. Dit mailadres NIET gebruiken voor meldingen, hiervoor dient U de bovenstaande telefoonnummers of mailadressen te gebruiken.

 


 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwKiTglOoszk4bxnuYHIE01X1iq2FDFexVlRAasgySScOXi9D0XsErEw           https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV6H4pCnsiZILRQ8N8Nt0PSuM6ocUOjcXPlCH8ZSl86tSMLD7nxyfzwB8              https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-r_G5hpuVIqoMyXyutS0EE-4TPmnvnVpcjpMz_kE5XPXM7trkztX8Mg    

 

 Bezoek van Burgemeester Blanksma bij buurtpreventie Leonardus.

 

Woensdagavond 18 maart 2015 organiseerde het bestuur van buurtpreventie Leonardus i.s.m. politie en opbouwwerk Lev-groep een informatieve avond voor de bewoners uit de Leonardusbuurt in ’t Huukske.

 Burgemeester Mevrouw Blanksma gaf complimenten aan de betrokken bewoners over hun inzet voor de buurt.

 Daarnaast was er gesproken over brandveiligheid, een presentatie van jongerenwerkster en opvoedondersteuner Marie-louise Goossens van de Lev-groep en over actuele zaken in de buurt.


 

 

          

 

 

 

Aanvullende gegevens