Laatste Nieuws:

Toch geen sloop maar grote opknapbeurt voor meeste woningen Helmondse Leonardusbuurt

Na de mislukte poging tot samenwerken met Bergopwaarts pakt Volksbelang zelf de regie in de Leonardusbuurt. Tussen 2022 en 2030 wordt het merendeel van ruim 400 woningen in de Helmondse buurt gerenoveerd. Zelfs de huizen aan de De Ruiterstraat, waar veel bewoners al vertrokken zijn, blijven toch staan.


(Geplaatst 3-6-2015)
Op 18 mei jl. is bouwgroep BOTS gestart met het groot onderhoud in de Jan Stevensstraat. BOTS is gestart met de bergingen van de woningen, een week later wordt gestart met de werkzaamheden aan de woningen.

De bergingen en woningen worden aan de buitenzijde volledig opgeknapt. Er komen nieuwe daken, de muren worden schoon gemaakt, de voegen worden vernieuwd en er komen nieuwe raam- en deurkozijnen. Ook wordt het dak en de muren geïsoleerd en zijn de ramen van HR++ glas. Hierdoor zijn de woningen na het groot onderhoud goed geïsoleerd en weer helemaal van deze tijd.

Weg afsluiten.

Bouwbedrijf BOTS zal regelmatig de Jan Stevensstraat/Hoek Mgr swinkelsstraat afsluiten ter hoogte van de nummers 100 t/m 134. Dit is nodig om vrachtwagens de ruimte te geven om te laden en lossen.


 

(2014) Buurt BBQ  in de speeltuin leonardus                                   

BC Leonardus nodigt de bewoners van de Leonardusbuurt uit, om samen met ons de zomer af te sluiten. Dit doen we met een gezellige barbecue in speeltuin Leonardus op vrijdag 29 -08-14 om 19.00 uur.

De kosten zijn €8.00 pp. en voor enkele gratis consumpties wordt gezorgd.

U kunt zich opgeven bij Hans Smits in de Speeltuin, Henri van Kleef, Bisschop Herincxstraat 7,  Herman Verberne, Wethouder Ebbenlaan 61, of bij Marcel Caris, Dijksestraat 88, te Helmond. U kunt uiterlijk tot 22 augustus inschrijven. Bij inschrijven dient u direct te betalen.

Let op!! Gelieve op tijd inschrijven want er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Tot vrijdag 29-8-2014 in de Speeltuin om 19.00 uur!!

PS: er is de keus voor vegetarisch, normaal of halal.


                                         

(2014) Ton Nooijen: Nieuwe beheerder van ’t Huukske 

Mijn naam is Ton Nooijen,

ik ben per 1 juni 2014 de nieuwe beheerder van ’t Huukske.Ton

Ik ben de opvolger van Martin Willems, die nu van zijn pensioen mag gaan genieten.

De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt in Helmond West in OJC Connect. En nu ga ik graag de uitdaging aan om samen met collega’s en wijkbewoners ’t Huukske nieuw leven in te blazen.

Als u met mij kennis wilt maken en /of ideeën heeft voor activiteiten in ’t Huukske, dan bent U van harte welkom!

Ik ben werkzaam van maandag t/m vrijdag.

De koffie staat klaar!

Groeten Ton


(2104) De inspanningen van onze bewonerscommissie worden beloond.

Wij danken de Gemeente Helmond in het bijzonder voor deze actie!

Aannemer BAM start in april – in opdracht van de gemeente – met het renoveren van de straatverlichting in de omgeving van de Van Hoofstraat in de Leonardusbuurt. De oude verlichting wordt vervangen door moderne, betrouwbare en energiezuinige LED-verlichting. Begin juni zijn de werkzaamheden klaar.

straatverlichting

In de volgende straten wordt de verlichting gerenoveerd

Beukeliusstraat, Bij de Essen, Bij de Populieren, Bisschop Herincxstraat, Boestiusstraat, De Ruiterstraat, Honoriusstraat, Jan Stevensstraat, Klaverhof, Kolkmanstraat, Mgr. Noijenstraat, Mgr. Swinkelsstraat, Van Hoofstraat, Willem Beringsplein, Willem Beringsstraat en Zonnehofstraat.

Laatste ontwikkelingen op LED-gebied

De lichtmasten in de (woon)straten en paden worden vervangen door  aluminiummasten met een hoogte van 4 meter en worden uitgerust  met een nieuw LED-armatuur (zie foto rechts). Dit armatuur is ontworpen voor het verminderen van lichthinder en een comfortabel lichtbeeld. Het is uitgerust met de laatste ontwikkelingen op het gebied van LED- en lichttechniek. Het armatuur voldoet hierdoor aan de verlichtingsnormen, is energiezuinig en zeer betrouwbaar.

Uw medewerking

Aannemer BAM probeert de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Mogelijk zal de aannemer bewoners benaderen om eventueel een of meerdere auto’s te verplaatsen, indien deze de werkzaamheden hinderen. De gemeente rekent daarbij op uw medewerking.

Vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Groote van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0492 of per e-mail a.groote@helmond.nl.


 

 

Beste buurtbewoners,

 

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Het is traditie om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk. Op 31 december mag u in Nederland vanaf 10.00 uur vuurwerk afsteken.

 

Vorig jaar hebben er ook in de Leonardus-buurt incidenten voor gedaan tijdens de jaarwisseling. Tijdens deze incidenten is onder andere vuurwerk op een verkeerde manier gebruikt.

 

Wij vinden het van groot belang dat het tijdens de aankomende jaarwisseling rustig blijft . Via deze brief roepen wij u dan ook op om vuurwerk op een juiste manier te gebruiken en geen vreugdevuren te maken.

 

In de wijk wordt door de politie tijdens de jaarwisseling extra gesurveilleerd. Het is verboden om een vreugdevuur te maken bij u in de straat. Indien er toch een vuur wordt aangestoken heeft de brandweer de bevoegdheid om deze uit te maken.

 

Wij gaan er vanuit dat het rustig blijft bij u in de straat en dat u er samen een feestelijke jaarwisseling van maakt.

 

Namens ondergetekenden wensen wij u in ieder geval een veilige en feestelijke jaarwisseling toe en alle goeds voor 2013!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Helmond

Brandweer Helmond

Politie Helmond

LEV groep

Woningbouwvereniging Volksbelang.


 

Op maandagavond 10 juni 2013 heeft in ’t Huukske de jaarvergadering plaats gevonden van B.C. Leonardus.

B.C. Leonadus overlegt regelmatig met Woningbouwvereniging Volksbelang en de Lev-groep over ontwikkelingen in de buurt. Belangrijke besproken onderwerpen zijn; de renovatie plannen van de woningen in de buurt vanaf 2015, inrichting van de wijk en pleinen in samenwerking met de o.a. gemeente en de opstart van een buurtpreventieproject in samenwerking met de buurtbrigadier.

De eerste bijeenkomst voor buurtpreventie zal plaatsvinden op woensdagavond 2 oktober om 20.00 uur in ’t Huukske. Iedereen uit de Leonardusbuurt is hierbij van harte welkom!                    

Ook was er een loterij en de volgende personen waren in de prijzen gevallen:

1ste prijs: Marina van Kleef won een buitenlamp,

2de prijs: Hans Wijnen won een boodschappenpakket

3de prijs ging naar Dorothe van de Kruijsen, zij won een slagers bon.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over B.C. Leonardus dan kunt kijken op de site van b.c. Leonardus (www.bcleonardus.nl) of email contact@bcleonardus.nl

 

B.C. Leonardus heeft tijdens de vergadering de leden geïnformeerd waar zij het afgelopen jaar aandacht aan hadden geschonken.

Belangrijke ontwikkelingen waren: afgeronde pilot van renovatie van de huizen in de Dijksestraat, input voor herinrichting van Willemberingsplein de komst Social Sofa en pleinplakkers en de rondgang met de wethouder waarbij de sterke en minder sterke punten van de buurt zichtbaar waren.

Op deze avond kwamen o.a. de volgende onderwerpen aanbod; uitleg m.b.t. plan van aanpak; achter de voordeur, een project waar gemeente Helmond, Woningbouwvereniging Volksbelang en Lev-groep nauw samenwerken om talenten en kansen van de wijkbewoners in de wijk zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen. De plaatsing van de Social Sofa en pleinplakkers op het Willemberingsplein, de rondgang met de wethouder door de buurt, plannen van Volksbelang m.b.t. renovatie van woningen o.a. pilot in de Dijksestraat.

 


Jaarvergadering 2012

 

De BC Leonardus heeft op maandag 19 maart JL haar jaarvergadering gehouden. Ondanks dat er jammer genoeg maar 5 bewoners van de Leonardusbuurt aanwezig waren, hebben wij een vruchtbare vergadering gehad. Er zijn enkele punten uit voort gekomen waar wij als BC Leonardus zeker aan gaan werken.

Zo werd er voorgesteld om de leden die een e-mail hebben, de notulen of andere post per e-mail te sturen. De leden die dat niet hebben, krijgen gewoon via de brievenbus hun nieuws. Ook werd er aandacht besteed aan de verlichting, zowel aan de voordeur als de brandgangen. Je kunt als je verlichting wilt in de brandgangen contact opnemen met de Woningbouwvereniging Volksbelang. Zij komen de verlichting hangen. Het kost enkele euro’s per jaar aan stroom. Ook kun je informeren bij de vrijwilligerscentrale om een lamp op te laten hangen aan je voordeur.

Tevens werd er uitgelegd hoe het plan van aanpak met betrekking tot vervolg huisbezoeken er voor staat. Men wil nog voor de zomervakantie met het vervolg beginnen. Ook werd er nogal verschillend gereageerd hoe nu verder te gaan tot 2015.

Vanuit de bewoners kwamen nogal klachten zoals, slecht geschilderd in de wijk, dat de dakgoten kapot werden gelopen etc. Bewoners moeten dit zelf melden bij Volksbelang.

Ook werd er vanuit de BC Leonardus gevraagd of er vanuit de bewoners die er zaten, vrijwilligers waren om activiteiten mee te organiseren. Bijvoorbeeld een wijkbarbecue of kinderactiviteiten. Wij kunnen dat niet alleen als bestuur zijnde. Gelukkig meldden drie personen zich aan. Twee wilden wel activiteiten mee organiseren, en de ander wilde een site maken voor BC Leonardus. Al met al een fijne vergadering.

Daarnaast zet het bestuur van BC Leonardus zich in voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk, onder andere door aanwezig te zijn bij het overleg dat iedere tweede woensdag van de maand in ’t Huukske plaatsvindt en waar wij punten inbrengen die kunnen worden verbeterd. De BC Leonardus is ook nauw betrokken geweest bij de plannen van de herinrichting van een aantal pleinen in de Leonardusbuurt.

De avond werd afgesloten met een drankje, terwijl het hapje werd gesponsord door Fransien van cafetaria de Smulhoek, waarvoor onze dank.

Bron: Binnenstad in Beeld (mei/juni 2012)


 

Voortzetting Huisbezoeken:

Afgelopen jaar heeft woningbouwvereniging Volksbelang in nauwe samenwerking met de gemeente ongeveer 100 huisbezoeken uitgevoerd in de Leonardusbuurt in het kader van het project Achter de voordeur.

Het doel van dit project is om:

 Samen met bewoners te werken aan een veilige en prettige woonomgeving

 Ondersteuning te bieden aan en eigen redzaamheid van bewoners vergroten

Afgelopen maand hebben de gemeente en Volksbelang groen licht gegeven voor het vervolg van het project in 2012. Ook in 2012 krijgt de Leonardusbuurt dus extra aandacht. Er gaan echter wel een aantal dingen in de aanpak veranderen.

 Er komt een nauwere samenwerking met LEV-groep en politie

 We gaan werken in een buurtteam

100 huisbezoeken

Volksbelang gaat wederom 100 huisbezoeken uitvoeren omdat zij graag willen weten wat er leeft en speelt onder de bewoners. Het project Achter de voordeur is bedoeld om bewoners te helpen of als dat niet direct mogelijk is de juiste instanties via het wijkteam in te schakelen. Daarnaast wil Volksbelang bewoners die iets willen betekenen voor de wijk ook graag met de juiste mensen en initiatieven in contact brengen.

Vertrouwd

Ook dit jaar blijft er aandacht voor het beheer in de buurt. Maandelijks bespreken een aantal leden van de bewonerscommissie uit de Leonardusbuurt samen met de politie, Stadswacht, SWH, gemeente en Volksbelang de knelpunten in de wijk. Dit alles met als doel de kleine fysieke knelpunten zo snel mogelijk op te lossen.

Start

Het is nog niet exact bekend wanneer de huisbezoeken precies van start gaan. Gemeente en Volksbelang zijn nu aan het inventariseren waar de volgende 100 bezoeken afgelegd gaan worden en wie de nieuwe huisbezoekers worden. Bewoners van de Leonardusbuurt ontvangen hierover voor de start een nieuwsflyer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens