Wist U dat...


 

Helmond twaalf wijken telt met daarin 42 buurten en 1355 straten?  

Een van die wijken is de Leonaduswijk. Daar behoren de straten toe die vallen onder de postcodes 5701 AA tot en met 5701 ZX.

Deze wetenschap komt uit een nieuw boekje van de heemkundekring Beistervelds Broek.

Het boekje beschrijft het verleden, heden en een beetje de toekomst van de wijk.
Die ontstond min of meer in 1938 toen de Leonardusparochie werd opgericht. Het was toen de vijfde Helmondse parochie en tevens een stedelijk uitbreidingsgebied. Zeventig jaar Leonarduswijk/parochie dus dit jaar.  

Aardige bijkomstigheid is dat de heemkundekring dit jaar toevallig dertig jaar geleden is opgericht.

Veel leuker is natuurlijk het wetenswaardigheidje dat zeventig jaar geleden de balpen werd uitgevonden en volleybal in Nederland zijn intrede deed.
De Leonarduswijk is het best geografisch aan te geven als je vertelt welke bekende straten er doorheen lopen.

Ze behoren tot de drukste wegen in de stad, zoals Uiverlaan, Wethouder Ebbenlaan, Dijksestraat, Willem Prinzenstraat, 't Bijsterveld, Bakelsedijk (vanaf de kerk richting Bakel) en Lucas Gasselstraat.
De Leonarduskerk en Leonardusspeeltuin (in 1955 opgericht) zijn voor mensen van buiten Helmond de duidelijkste beeldbepalende elementen in de wijk/parochie.

Bron Traverse 2008


De Leonarduswijk is uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De plannen voor de wijk zijn echter ouder.

In 1938 werd kapelaan Brandsma van de Lambertusparochie door de Bossche bisschop tot bouwpastoor van een nieuw te vormen parochie benoemd. Tot patroonheilige van de parochie koos de van oorsprong Bossche Brandsma de H. Leonardus van Veghel, een van de martelaren van Gorcum. In oktober 1939 werd begonnen met de bouw naar een ontwerp van de architecten Van de Leur en Roffelsen. Ondanks het uitbreken van de oorlog was de kerk in november 1940 zo ver gereed dat zij op 7 november 1940 ingewijd kon worden. De oorlog zorgde voor stagnatie in de ontwikkeling van de wijk en dus ook die van de parochie. De officiële consecratie van de kerk was dan ook pas op 9 juli 1947.

breukeliusstraat

Toen kwam de woningbouw in de omgeving van de kerk ook goed op gang. Dat blijkt ook wel uit de Beukeliusstraat en de andere straten ten zuiden van de kerk. In zowel de Beukelius-, Mgr. Swinkels-, Mgr. Noyen- en Bisschop Herincxstraat kwamen de huizen voor bewoning gereed in 1948 en 1949.

De namen van de straten passen goed bij de omgeving. Die zijn allemaal vernoemd naar Helmondse priesters. Beukelius is de verlatijnste naam van Jan Verbeuken, die in 1575 in Helmond werd geboren.

Na zijn studie was hij pastoor in Den Bosch, Luik en Brussel. Hij heeft veel boeken geschreven, waarvan er enkele in de bibliotheek van het RHC staan. Het aardigste daarvan is wel een boek, dat in 1614 verscheen, genaamd Historiën ende Mirakelen gesciet tot Aerlen bij Helmont door het aanroepen van Ons. L. Vrou. Hij overleed in Luik in 1643. Bisschop Willem Herincx werd in 1621 in Helmond geboren. Hij was leraar theologie in Mechelen, Antwerpen en Leuven. In 1677 werd hij tot bisschop van Ieperen gewijd. Dat is hij slechts een jaar geweest, hij overleed al in 1678.

De andere twee priesters leefden in de negentiende eeuw. Joannes Baptist Swinkels werd in 1810 geboren te Woensel, maar omdat hij in Helmond opgroeide, wordt hij toch als Helmonder beschouwd. Tussen 1836 en 1844 was hij rector van de Latijnse School in Helmond. Toen trad hij in bij de paters Redemptoristen. In 1865 werd hij bisschop van Amorium en apostolisch vicaris van Suriname. Daar overleed hij in 1875. Petrus Noyen werd in Helmond geboren in 1870. Hij studeerde aan het seminarie van de missionarissen van Steil in het klooster Sint Gabriel bij Wenen. Na zijn priesterwijding heeft hij altijd in Azië gewerkt. In 1920 werd hij tot bisschop van de Soenda-eilanden benoemd, maar voor zijn wijding overleed hij in 1921 in het missiehuis in Steil.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens