Meteen naar de inhoud

Belangrijke Adressen

BC Leonardus

Bewoners Commissie Leonardus  

Website: www.bcleonardus.nl

mail secretariaat: contact@bcleonardus.nl

Bewoners Commissie Leonardus heeft als doel het vertegenwoordigen van de bewoners in gemeenschappelijke zaken zoals renovatie, nieuwbouw, sloop, veiligheid, leefbaarheid, en onderhoud van openbare ruimte in de wijk.

LEV Groep

Telefoonnummer: 0492-598 989

Contactpersoon: Sami Sezin

Website: www.levgroep.nl

Mail: sami.sezin@levgroep.nl

Bij de LEVgroep kunt U terecht met vragen over de leefbaarheid en ondersteuning van activiteiten in de buurt georganiseerd door en voor bewoners. 

HBVV 

Huurders-Belangen-Vereniging-Volksbelang.

Website: http://hbvvolksbelang.nl

Mail: contact@hbvvolksbelang.nl

De huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang Helmond. De huurdersparticipatie bij Volksbelang Helmond is georganiseerd in een gelaagde structuur, waarbij de HBVV het overkoepelende orgaan is van alle aangesloten bewonerscommissies.

Gemeente Helmond


Telefoonnummer: 140492  

Website: www.helmond.nl
Mail: gemeente@helmond.nl


Bij de gemeente kunt U alle zaken melden welke betrekking hebben op de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: defecte openbare verlichting, kapot straatwerk enz.

Stadswacht Helmond

 

Website: www.helmond.nl/veiligheid


Bij de Stadswacht Helmond kunt U zaken melden welke betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk. Bijvoorbeeld parkeeroverlast, hondenoverlast, afval op straat enz.

Politie Helmond (BIJ SPOED 112)

Wijkagent Binnenstad Oost & Leonardus

Contactpersonen: Don Kamphuis en Els Hofmans                 

Algemeen landelijke nummer: 0900-8844

Alle meldingen welke betrekking hebben op Uw en/of andermans veiligheid en/of
openbare orde meldt U bij de politie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inbraken,
diefstallen, conflicten, geluidsoverlast en verdachte situaties. Noteer indien
mogelijk kentekens en/of kenmerken!

Woningbouwvereniging Volksbelang


Telefoonnummer: 0492-538815
Website: www.volksbelanghelmond.nl

Mail: info@volksbelanghelmond.nl


Bijzonderheden met betrekking tot Uw woning neemt U contact op met de woningbouwvereniging. Ook indien U overlast ervaart van andere bewoners kunt U dit melden bij de woningbouwvereniging. 

Buurpreventieproject Leonardus

Mail: Buurtpreventieleonardus@brabant-zo.politie.nl

Dit mailadres NIET gebruiken voor meldingen, hiervoor dient U de bovenstaande telefoonnummers of mailadressen te gebruiken.

Verzoek om dit mailadres te gebruiken om bijvoorbeeld onderwerpen aan te dragen welke U wilt bespreken op een overleg of voor het aanmelden van nieuwe leden.

Website Volksbelang renovatie en groot onderhoud in onze wijk.

Website: www.leonardusinbeweging.nl of www.leonardusbuurt.nl

Op deze website houdt Volksbelang u op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren, en wat er al gebeurd is.

Bezoek deze website dus regelmatig, want de Leonardusbuurt is in beweging.